Магарешкият Бодил – бодлив, но много полезен

Магарешки Бодил

Магарешкият Бодил (от латински – Onopordum acanthium) е двугодишно тревисто бодливо растение с вретеновиден месест корен. Периода му на църфтеж е от началото на месец юни до края на септември. Бодила расте основно по тревисти райони със сравнително суха почва, пътища и изоставени от човека местности. Магарешкият Бодил е широко разпространен – може да бъде открит из цялата страна на не по-голяма височина от 1600 метра надморска височина. Среща се и извън България – може да бъде открит както в Южна, така и в Централна Европа. Листата на Магарешкия Бодил съдържат сапонини, горчивият сесквитерпенов лактон аркциопикрин и следи от алкалоиди. Цветните кошнички на растението съдържат инулин. Интересен факт е, че в листата, корените и семената на бодливото растение са концентрирани повече от 400 активни вещества! Магарешкият бодил има широка гама активни компоненти, които са причината за терапевтичното му действие.