Лечебните свойства на Жълтия Кантарион

Жълт Кантарион 2

Жълтияткантарион (Hypericum Perforatum) е тревисто растение от семейство Звъникови (Clusiaceae). Той има корен, който е хоризонтално разпростиращ се под повърхността. Неговото стъбло се издига от 20 до 100см над земната повърхност и има голямо разклонение в горната част, където се намира и цветът. Жълтият канратион вирее по сухи и тревисти места. Намира широко разпространение върху територията на България.